2020 Fagdagar annonse_web.jpg

Kva kan vi spare på å drive godt - og kjøre kort?
22. februar kl. 11:00 - 15:00 hjå Hallvard Forgard / rådhuset

Kva putter ein inn i sauen - kva får ein ut igjen?
29. februar kl. 11:00 - 15:00 hjå Geir Kvåle, Linjord

Mjølkeproduksjon på bygda i framtida
7. mars kl. 11:00 - 15:00 hjå Ove Austegard, Austegard

Sjå fullstendig program her:

Fagdagar 2020