Førebels er det ikkje så mykje du kan nytte denne til, men det er mellom anna opna for at folk som er vaksinert vert rekna som ein del av husets kohort i samband med private samlingar. Etter kvart vil sertifikatet kunne nyttast i samband med ulike arrangement, men dette er framleis noko regjeringa jobbar med.