Smitte som er påvist hjå ein person i Åseral er den britisk muterte varianten. Deltakarar etter arrangement på uteskuleområdet lørdag 10.april blir ikkje sett på som å vere i høg risiko. Nærkontakter er blitt kontakta (sjå definisjon nærkontakt).

Det er låg terskel for å få testa seg på legekontoret. Ved spørsmål ring koronatelefon 907 94 990.

 Man vært rekna som «nærkontakt» dersom:  

  • man har hatt kontakt med ein person som er stadfest smitta med covid-19 mindre enn 48 timer før den smitta fekk dei fyrste symptoma. Dersom personen som er stadfest smitta med covid-19 ikkje utvikler symptomer blir smittesporing gjort frå prøvetidspunktet.
    OG
  • kontakten har vore
    • under to meters avstand i meir enn 15 minutter ELLER 
    • direkte fysisk kontakt ELLER 
    • direkte kontakt med sekret. 

Koronatelefonen 907 94 990

 

Karantenetall per torsdag 15. april:
1 smitta er i isolasjon, 5 er i smittekarantene.

Oppdatert 15.04.2021 kl. 07:30