Vil du lage et "spaserstokk-tiltak"

Lokale arrangører kan søke til kommunen om støtte. Søknad må bli godkjent før arrangementet gjennomføres.


Om Den kulturelle spaserstokken (Wikipedia)