Velkommen til busstur og fagmøte!
1. Gratis busstur for alle faginteresserte, t/r Evje-Haukeli
2. Underveis middag og åpent fagmøte på Bykle Hotell kl 12
3. Til Haukabø som reklamerer med Angus, naturlig og ekte
4. Gjennomgående tema: Angusavtalen - markedets beste - gir melke- og kjøttprodusenter mulighet til å foredle utmark og innmark til «verdens beste biff»
Avgang fra Esso-stasjonen på Hornnes lørdag 4.12.kl 0900 og fra Bygland (bensinstasjonen) kl 0930. I forbindelse med påmelding gir du beskjed om hvilken busslomme du venter på.
Underveis er det faginfo og dessuten historier ved Sigurd Haugsgjerd til vi er tilbake på Evje ca kl 20.
På hotellet er det info om Agder Angus, om evt etablering av «Bykle Angusring», om rimelige og funksjonelle driftsbygninger mm
Meld deg på snarest!
- Til bussturen og fullt dagsprogram
- Kun middag og fag på hotellet
- Middag og fag samt bussturen opp til Haukabø
Påmelding: Torleiv Roland 48394684 el. Eivind Odd Kallhovd 91619852