For studentar som har kvittering for utlegg i 2020 så må dette sendast saman med søknadsskjema og stadfestingar til kommunen før 10. januar 2021 for å få dekka dette.

Søknadsskjema busskort 2020-2021.pdf

Søknadsskjemaet sendes Åseral kommune i utfylt stand. Relevante vedlegg samt kopi av leigekontrakt eller stadfesting frå den du leiger/bur hjå med leggast ved.
Søknadsskjemaet sendes til post@aseral.kommune.no eller Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540  ÅSERAL.