Retningsliner og søknadskjema finn du i lenkene på Setesdal regionråd si nettside