Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

Feil i kommunen sitt fakturasystem

Det har blitt ein feil i vårt fakturasystem, vedk. kommunale avgifter. Det er nokre som ikkje har fått faktura for oktober før nå.

Faktura for november vil bli sendt ut i veke 45.

Dei som nå har fått ein forsinka faktura for oktober, vil få ein kort betalingsfrist for november.

Beklager ulempene dette medfører!

Faktura

Offentleg ettersyn - Åseral kommune sin samfunnsdel 2022 - 2034

Formannskapet i Åseral kommune vedtok i møte den 27.10.2022 følgjande:
Åseral kommune legg jamfør plan- og bygningslovas § 11-14 ut kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2034 ut til offentleg ettersyn, i tråd med endringar gjort i formannskapet 27.10.2022.

 

Artikkelbilde Offentleg ettersyn

Straumstøtte til private næringsverksemder i Åseral

Kommunestyret vedtok i møte den 18. oktober å løyve straumstøtte til private verksemder (sak nr. 41/22)

Tidsrommet det kan søkast støtte for er delt i to periodar: 01.04.22 – 30.09.22 og 01.10.22 – 31.12.22

Det vart i same møte vedteke straumstøtte til hushaldningar. Søknadskjema og føresetnader for dette vil kome innan kort tid.

Fristen for å søkja om støtte for perioden 1. april  - 30. september er allereie 15. november.

Sikringsskap (illustrasjonsfoto)

Kommunal straumstøtte

Kommunestyret i Åseral kommune fatta i ekstraordinært møte 18.10.22 vedtak som følgjer:

illustrasjonsbilete straumstøtte

Innbyggjarundersøking

Alle innbyggjarar i setesdalsregionen, som Åseral er ein del av, vert invitert til å delta i ein spørjeundersøking om reiseliv og berekraft. 

illustrasjonsbilde spørreundersøkelse

Influensavaksine for risikogruppene

Drop in på legekontoret  for influensavaksinering tysdag 18. oktober kl. 9 - 11.30, onsdag 19. oktober kl. 9 - 14.30 og onsdag 26. oktober kl. 9 - 14.30.

Vaksinering på Open dag, Åseralsheimen tysdag 25. oktober. 

Vaksina kostar kr. 100,-.

Anne Siv

Flytt til Åseral

Tilflyttarnettstaden flytttilåseral.no er lansert, og med det startar ein rekrutteringskampanje som sørger for at kommunen konstant er synleg på nett. Målet med kampanjen er å setje Åseral på kartet, vekke interesse, og trekke til seg tilflyttarar. 

illustrasjonsbilete flytttilåseral.no

To faste stillingar og eit vikariat som sjukepleiar

Eining for omsorg får ledig eit vikariat og to faste 100% stillingar som sjukepleiar.
Stillingane er i tredelt turnus.

Om du ikkje ønskjer full stilling er det mogleg å søkje om ønska stillingsstørrelse. 

Artikkelbilde Stilling ledig