Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

OPPDATERT 14. mars! Åseral kommune førebur seg på å ta imot flyktningar frå Ukraina.

Åseral kommune arbeider med å ta i mot flykningar frå Ukraina. Dette vil bli handsama i kommunestyret førstkomande torsdag. Førebels vil me avvente å få inn opplysningar om ledige husvære i kommunen, då me i fyrste rekke vil sjå på kommunale bustader. 

Vi vil ved eit seinare høve kom attende til innemelding av ledige husvære om dette vert aktuelt

Ukraina

Om krigen i Ukraina og jodtablettar

Dagleg kjem det nye historiar og bilete frå krigen i Ukraina. Dette er sjølvsagt noko som gjer inntrykk på den einskilde av oss. Folk vert engstelige og frykter for kva innverknad dette vil få på oss i Noreg. Kommunen held seg oppdatert og har jamleg kontakt med statlege og regionale myndigheiter om situasjonen. Kommunen vil understrekar at det IKKJE er forhøga trussel mot Norge og at myndigheitene vurderer situasjonen som trygg.

Jodtablettar

Agder Angus - Busstur og fagmøte

Endelig ruller Agder Angus-prosjektet videre til Setesdal! 
Sist busstur ble utsatt.
Det blir gratis busstur lørdag 19. mars – frå Hornnes til Haukeli  med Angus-program!

Påmelding er åpen for alle som har lyst!

Busstur og fagmøte 190322

Kulturpris og kulturstipend

Kven fortener Åseral kommune sin kulturpris eller kulturstipend?
Nominasjonar til kulturprisen med grunngjeving kan sendes kulturkonsulenten innan 1. mars (kvart år)

Artikkelbilde Kulturpris

Avhending av kommunal eigedom – landbruksteigar

Kommunestyret i Åseral har i sak 66/20 vedteke  å avhende nokre landbruksteigar.  Økonomisk Rådgivning har utført takst på desse teigane og ein ønskjer å leggje eigedomane ut for sal etter denne taksten.

Oversiktsbilete landbrukseigedomar for sal