Samstundes som smittetalet går opp held helsestasjonen på for fullt med vaksinering av "boosterdoser" samt nokon 1 og 2 doser. Det er viktig at folk møter opp når dei er kalla inn slik at vi slepp å kassere doser som blir klargjort i førekant av vaksineringa.