Løn og tilsetjing etter kommunale avtalar og tariff. 

Søknad og CV vert å senda til post@aseral.kommune.no

Rettkjende attestar og vitnemål vert teke med i eit eventuelt intervju.  

Ved tilsetjing må det leggjast fram tilfredsstillande politiattest.

 

SØKNADSFRIST:  30.05.2020

Fullstendig utlysingstekst finn du HER