Hovedavtalen

Opprettet 20.09.11 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statHovedavtalen har som formål å vere grunnlaget for arbeidstakernes rett til å ta del i viktige avgjerd. Hovudavtalen gjeld ved sida av mellom anna tjenestetvistloven, tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven.

Avtalen skal gje arbeidstakerne ein reell innverknad på korleis arbeidsplassen deira skal organiserast, vere eit reiskap for å utvikle leiing, medbestemmelse og arbeidsmiljø og gje den einskilde arbeidstaker høve for fagleg og personleg utvikling.