Arbeidstvist

Opprettet 20.09.11 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidstvist er ein tvist mellom ein arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening og ei fagforeining om løns- og andre arbeidsvilkår. Arbeidstvist kan gjelde usemje om gyldigheten, eksistensen eller forståinga av ein tariffavtale, då betegnes den rettstvisten; eller han kan gjelde krav om skiping av tariffavtale eller endringar i innhaldet av ein tariffavtale som lauper ut, då betegnes han interessetvist.