Karakterar og evaluering

Eksamen

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Karakterar og evaluering, Emneord

kommuneAvgangsprøve i grunnskule, vidaregåande skule, universitet og/eller høgskule.

Karakterer

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Karakterar og evaluering, Emneord

kommuneVurdering av ein elev eller ein prestasjon ved eksamen eller på skulen. Til dette høyrer òg karakterar.

Det er klagerett på alle karakterer som skal stå på vitnemålet.

Nasjonale prøver

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Karakterar og evaluering, Emneord

kommuneEin årleg landsomfattande kartlegging av basiskunnskapane til grunnskuleelevar etter 4. og 7. årssteg i faga lesing, skriving, matematikk og engelsk. 

Realkompetanse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Karakterar og evaluering, Emneord

statRealkompetanse er all den kunnskapen og alle dei ferdigheiter som ein person har opparbeidt seg gjennom utdanning, løna eller uløna arbeid, fritidsaktivitetar, organisasjonserfaring eller på annan måte.