Høgare utdanning

Bibliotektjenester

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Bibliotek, Grunnskuleopplæring, Høgare utdanning, Vidaregåande opplæring, Kultur, Emneord

kommuneBibliotek tyder "boksamling". Bibliotektenester er alle former for bibliotek.

Etterutdanning og videreutdanning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Høgare utdanning, Vaksenopplæring

statEtterutdanning utfyller, fornyar og/eller ajourfører ei grunnutdanning innan eit fagområde. Vidareutdanning byggjer på grunnutdanningen, og han gjev formell kompetanse.

Det er utarbeidet retningslinjer for etter- videreutdanning flere utdanningsgrupper.

Fagskoleutdanning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Høgare utdanning, Emneord

statKorte yrkesretta utdanningar som byggjer på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse, og som har eit omfang tilsvarande minimum eit halvt studieår og maksimum to studieår. Fagopplæring er eiget emneord

Fjernundervisning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Høgare utdanning, Vaksenopplæring, Emneord

generell infoOpplæringsmetode der lærar og elev er adskilt i rom og/eller tid.

Høgskole og universitet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Høgare utdanning, Emneord

statUniversitet og høgskuleutdanning. Byggjer normalt på eksamen som gjev studiekompetanse frå treårig vidaregåande opplæring.

Samordna opptak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Høgare utdanning, Emneord

statKoordinert opptak til høgskular og universitet i Noreg. Samordning av opptak inneber at kvar søkjer berre får éit tilbod om studieplass, og eventuelt tilbod om ventelisteplass.