Yrkestransport

Godstransport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Yrkestransport, Emneord

fylkeAlle som driv godstransport med motorvogn over 3500 kg, må ha løyve. Fylkeskommunane har det administrative ansvaret for løyveordningane. Privatpersonar eller t.d. eit idrettslag kan i enkelttilfelle gjennomføre transportoppdrag utan løyve.

Persontrafikk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Yrkestransport, Reiselivsnæring, Emneord

kommuneAnsvaret for lokal kollektivtransport er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Staten har det overordna ansvaret for den samla transportpolitikken, og skal utvikle og fastsetje rammevilkåra for kollektivtransporten.