Utanlandsreiser

Europeisk helsetrygdkort

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetenester, Utanlandsreiser, Emneord

statViss du er medlem av folketrygden i Noreg, og oppholder deg mellombels i eit anna EØS-land eller i Sveits, bør du ha med deg eit Europeisk helsetrygdkort. Korta er ein dokumentasjon på at du har rett på naudsynt helsehjelp på lik linje med statsborgarane i landet du oppholder deg i.

Pass

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Innvandring og innreise, Utanlandsreiser, Innbyggjarrettar, Emneord

statNorsk pass er einaste gyldige legitimasjonen for norske borgarar. For å reise utanfor Norden må du ha med gyldig norsk pass, òg på reiser til land som er med i Schengen-samarbeidt. Nokre flyselskap krev gyldig pass òg på reiser innanfor Norden. I Schengen-området må passet som hovedregel vere gyldig 3 månader etter hjemkomst.

Reiseinformasjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Utanlandsreiser, Emneord

statInformasjon frå utdanriksdepartementet om råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet.

Vaksine

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Folkehelse, Utanlandsreiser, Emneord

kommuneEin vaksine vert tilført kroppen for å gjere han immun mot sjukdom. Einskilde vaksinar gjeld livet ut, medan andre må gjentakast.

Visum

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Innvandring og innreise, Utanlandsreiser, Emneord

statUtanlandske statsborgarar som ynskjer å reise til Noreg må som hovedregel ha visum. Formålet med besøket avgjer kva for visum den vitjande har behov for.

Nordmenn som skal til utlandet må også sjekke med det aktuelle landets regler for visum.