Køyretøy

Motorferdsel i utmark

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Køyretøy , Naturforvaltning, Emneord

kommuneBruk av køyretøy som er motordreven. Utmark er udyrka mark. Motorferdsel i utmark er generelt ikkje lov. For nærare informasjon, ta kontakt med kommunen.

Motorvognavgifter

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Offentlege avgifter, Køyretøy , Emneord

statMotorvognavgiftene omfattar seks avgifter med til dels ulik grunngjivning og foremål. Avgiftene er knytt til kjøp/leige av kjøretøy og dels til bruk av kjøretøy. De ikkje-bruksavhengige avgiftene er engongsavgiften, omregistreringsavgiften, årsavgiften og vektårsavgiften. Til dei bruksavhengige avgiftene høyrer avgiftene på bensin og diesel.

Vrakpant

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Køyretøy , Emneord

statBetaling bileigere får ved å levere inn brukte motorkøyretøy.