Førarkort og sertifikat

Førerkort

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Førarkort og sertifikat, Emneord

statLøyve til å føre motorkjøretøy. Kvart førarkort krev opplæring og førarprøve.

Kjøreseddel

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Førarkort og sertifikat, Emneord

statEin stadfesting på at ein sjåfør oppfyller særskilde krav til vandel og helse. For å utføre persontransport mot vederlag må ein ha køyreseddel.