Skatt og likning

Arv og gaver

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Skatt og likning, Dødsfall, Emneord

fylkeArv- eller gåvemelding skal sendast til kemnerkontoret i det fylka der arvelateren (han ein arvar frå) eller giveren bur.

Eiendomsskatt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Skatt og likning, Eigedom , Emneord

kommuneKommunal skatt eller avgift på ulike former for eigedom. Kommunen avgjer om det skal vere eiendomsskatt i kommunen.

Inntekts- og formueskatt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Skatt og likning, Emneord

statPersonlege skatteytere betalar inntektsskatt av arbeidsinntekt og pensjonar. Det skal òg betalast skatt av nettoformue over eit visst nivå.

Næringsskatt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Skatt og likning, Emneord

statAlle næringsdrivande plikter å betale skatt av næringsinntekt. Selskapsformen avgjer kven skatteplikten gjeld.

Selvangivelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Skatt og likning, Emneord

statSjølvmeldinga skal innehalde ein spesifisert oppstilling over all bruttoformue og bruttoinntekt, fradrag og andre naudsynte opplysningar. Alle personlege skatteytere får i utgangspunktet tilsendt ein forhåndsutfylt sjølvmelding. Fristen for å levere sjølvmeldinga er 30. april.

Skattekort

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Skatt og likning, Inntekt, Emneord

statOpplysningar om inntekt og formue frå tidlegere likning. Grunnlag for utregning av forhåndsskatt.