Notarius Publicus

Opprettet 20.09.11 22.04.13 Tema Rettsvesen, Emneord

statEin embetsmann som skriv under og dermed stadfester visse rettslege forhald. Notarius publicus utfører vigsler og registreringer av partnarskap, og gir notarialstadfestelser, herunder stadfesting av underskrift og rett kopi.

Det er tingretten og byfuten som føretar notarialforretningar. Òg lensmenn kan gjere dette, med det er då i hovudsak avgrensa til å stadfeste at ein underskrift er rett og utstedelse av leveattester.