Lovbrot og straff

Anmeldelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Lovbrot og straff, Emneord

statÅ melde ein sak til politiet.

Bot

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Lovbrot og straff, Emneord

statPengeyting som vert pålagt i samband med rettsbrott. Til dette hører fartsbot. Parkeringsbot hører til emneordet parkering. Klage på parkeringsbot hører til emneordet forbrukerklage.

Forelegg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Lovbrot og straff, Emneord

statEit dokument som vert nytta i mindre straffesaker og som vert utferdiga av påtalemakta. Medrekna forenkla førelegg.

Påtaleunnlatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Lovbrot og straff, Emneord

statPåtalemakta lèt vere å reise tiltalt for ei straffbar handling. Når påtalemakta finn at alle villkår for ei straffbar handling er oppfylt og held ein person skyldig til straff, kan påtalemakta la vere å framsetje straffesak og i staden gje påtaleunnlating. Dette er rekna som ein strafferettslig reaksjon.

Samfunnsstraff

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Lovbrot og straff, Emneord

statAlternativ til fengselsstraff.

Soning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Lovbrot og straff, Emneord

statStraffegjennomføring i form av fengselsopphald. Ved halvveges gjennomførd straff, kan det vere aktuelt med soning utanfor fengsel. Då med særlege vilkår.