Erstatningsordninger

Menerstatning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Erstatningsordninger, Emneord

statErstatning for tapt omsorgsevne om ein person har fått varig og betydeleg skade av medisinsk art.

Naturskadeerstatning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Erstatningsordninger, Emneord

statErstatning etter naturskade.

Pasientskadeerstatning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Erstatningsordninger, Pasientrettar, Emneord

statViss ein er vorte påført skade som følgje av behandling, kan ein ha krav på erstatning. Pasient- og brukerombodet kan gje nærare informasjon.

Rettferdsvederlag

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Erstatningsordninger, Emneord

statRettferdsvederlag er meint å vere ein siste utveg for å få ei økonomisk yting for den skade eller ulempe ein er påført. Medrekna søknad om rettferdsvederlag av statskassa til krigsborn, til utdanningslidende samar og kvenar, og for born i borneheim, fosterheim og spesialskolar.

Voldsoffererstatning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Erstatningsordninger, Emneord

statStatleg erstatning som vert ytt til skadelidende etter visse voldshandlinger, mellom anna etter overfall, mishandling og voldtekt.