Transporttenester

Parkering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Transporttenester, Veg og vegtrafikk, Emneord

kommuneDet skal vere éit felles regelverk for all parkeringsvirksomhet. Regelverket skal sørge for lik skilting og like reaksjonar ved brot på føresegnene. Det er òg ein obligatorisk godkjenningsordning som gjeld både for kommunar, private parkeringsselskap og andre.

Syketransport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pasientrettar, Transporttenester, Emneord

statUlike former for transport til medisinsk behandling. Pasientar og eventuelle ledsagere, har rett til å få dekt naudsynte reiseutgifter i samband med helsehjelp.

Tilrettelagt transport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Transporttenester, Veg og vegtrafikk, Emneord

fylkeEi teneste til funksjonshemma som har behov for dør-til-dør-transport. Tenesta skal gje personar høve til å delta i aktivitetar i nærmiljøet. 

Dette er ei ordning som berre vert nytta ved lokale fritidsreiser, og omhandlar ikkje reiser som blir dekt av folketrygda. For meir informasjon om ordninga, ta kontakt med kommunen.

Tilrettelagt transport er ikkje ein lovpålagt oppgave.