Personskadetrygd

Opprettet 20.09.11 06.04.13 Tema Pensjon, Emneord

statFolketrygda er den mest generelle trygdeordninga, og omfattar alle som er busette i Noreg. Personskadetrygdene (krigspensjon og "gammal" yrkesskadetrygd) og tjenestepensjonsordningene må sjåast som supplerande ordningar til folketrygden.