Pasientskadeerstatning

Opprettet 20.09.11 06.04.13 Tema Erstatningsordninger, Pasientrettar, Emneord

statViss ein er vorte påført skade som følgje av behandling, kan ein ha krav på erstatning. Pasient- og brukerombodet kan gje nærare informasjon.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er eit statleg forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE handsamar eventuelle erstatningskrav gratis. Dette gjeld for pasientar som er vorte påført skade innan helsevesenet.