Articles tagged with: Gjeldsoffer

Gjeldsrådgivning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Privatøkonomi, Økonomiske ytingar, Emneord

kommuneHar du gjeld og får vanskar med å betale han, eller har problem med å disponere pengane slik at dei strekkjer til, er det viktig å søkja hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgjeving er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din sjølv.