Gjeldsrådgivning

Opprettet 20.09.11 06.04.13 Tema Privatøkonomi, Økonomiske ytingar, Emneord

kommuneHar du gjeld og får vanskar med å betale han, eller har problem med å disponere pengane slik at dei strekkjer til, er det viktig å søkja hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgjeving er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din sjølv.

Alle kommunar skal ha eit tilfredsstillande tilbod om råd og rettleiing til personar med økonomiske problem. 

Rådgjevinga vil variere avhengig av kva for behov du har. Det kan til dømes vere hjelp til å disponere pengane, slik at du ikkje får betalingsvanskeligheter, som igjen kan føre til sosiale problem.

Lokalinformasjon

NAVSynes du det er vanskelig å få pengene til å strekke til? Hender det at regningene går til inkasso? Kanskje gjeldsrådgivertjenesten kan hjelpe deg, eller kanskje du kan finne gode råd her på våre hjemmesider.

Du kan ringe NAVs hjelpetelefon for personer med økonomiske problemer, tlf.: 800 45 353.
For mer informasjon om 800GJELD - KLIKK HER 

Vår rådgivning er gratis, og du finner oss på NAV kontoret:
Besøk- og postadresse: Holbæk Eriksensgate 10, 4517 MANDAL
Åpningstider: 10.00 - 15.00       

Adresse og e-postTelefon: 55 55 33 33  Telefaks: 38 53 06 01
E-post:                             


Vi har stor pågang, og ikke alle kan få avtale med saksbehandler med en gang. Har du et akutt problem får du likevel en avtale raskt.
Vi har taushetsplikt og du kan godt være anonym hvis du vil ringe og få mer informasjon. Du må være folkeregistrert i Mandal kommune.

Driver du egen næring og er gjelden din knyttet til denne næringsvirksomheten som ikke er avsluttet, må du avslutte denne før vi kan hjelpe deg. Er du under konkursbehandling må du vente til denne er avsluttet før du tar kontakt med oss.

Under "Les mer om" til høyre på denne siden har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg som ønsker økonomisk rådgivning eller gjeldsproblemer. Leser du videre, finner du også lenker til nyttige nettsteder.

Les mer om

Klikk på de lenkene du ønsker lese mer om:

SAKSGANGEN HOS OSS - BUDSJETT - TREKK I LØNN ELLER TRYGD - GJELD - GODE RÅD OM PRIVATØKONOMI


 

Saksgangen hos oss
Hva skjer når saksbehandlingen hos oss starter?

Hvis vi ikke har full oversikt over hvor du skylder penger, vil vi starte med å kartlegge gjelden din. Vi tar kontakt med inkassobyråene og får en oppdatert oversikt over hvor mye du skylder og til hvem. Hvis du må vente på time hos saksbehandler, bør du ta vare på brev fra kreditorene i denne perioden.

Hvis kreditorene purrer på krav som du ikke klarer å betale, ring til dem og gi beskjed. Faste utgifter som husleie eller boliglån og strøm må du alltid betale først.

Når du får timeavtale vil vi kartlegge din økonomi ved å sette opp en gjeldsoversikt og et budsjett. Dette viser om du kan betale noe til kreditorene.

Sammen utarbeider vi et forslag til løsning. Hvis vi ikke klarer å få til en avtale med alle kreditorene, hjelper vi deg med å søke om en offentlig gjeldsordning. Det er politiet som behandler søknader om en offentlig gjeldsordning.

Under fanen "Verktøykasse" finner du hjelpemidler du kan bruke hvis du vil sette opp et budsjett eller lage en gjeldsoversikt. Vi har også laget et forslag til brev du kan sende hvis du har før høyt trekk i lønn eller trygd.

Dette brevet er utformet som en excel-fil slik at du kan fylle inn beløpene selv. Dersom du trenger veiledning, ring ditt lokale Nav kontor.


Budsjett

For å få god oversikt over din egen økonomi, bør du sette opp et budsjett. Et budsjett viser deg hva du bruker pengene dine på i forhold til dine inntekter. Et budsjett kan gjøres veldig detaljert, eller du kan gjøre det enkelt og bare føre inn de store faste utgiftene som husleie eller boutgifter, strøm, barnehage og lignende.

Husk: Noen regninger kommer ikke hver måned, da må du finne ut hvor mye du betaler pr. år og dele det på 12 så vil du finne ut hvor mye du skal sette inn i budsjettskjema under utgifter hver måned. Eksempler på dette kan være: kommunale avgifter, TV lisens, forsikringer o.s.v.

Vi har laget et enkelt budsjett der du kan starte med å legge inn din inntekt (er) hver måned, og føre opp dine utgifter. KLIKK HER for å se et budsjett.

Hvis du har variabel inntekt vil du se hvilke måneder du går i pluss og hvilke du går i minus.
Det vil være lurt å regne ut så nøyaktig som mulig dine faste månedelige utgifter og sette dette beløpet på en egen konto. Har du ikke en konto for regninger vil vi anbefale deg å opprette en slik konto. Når du setter tilside penger fra din lønnskonto og over til regningskontoen vil du alltid ha penger til de faste utgiftene dine.
Oppdager du at du har litt overskudd en måned, kan det være lurt å sette over litt ekstra på regningskontoen til uforutsette regninger som vil komme.

Vi anbefaler deg også å ta gjennomgang av ditt budsjett i en gang pr. år og eventuelt sette opp nytt budsjett. Inntekter og utgifter kan ha forandret seg fra fjoråret.

Går du i minus hver måned må du redusere utgiftene dine eller øke inntekten. Tenk gjennom om du bruker penger på ting som du ikke trenger., si opp abonnementer for eksempel. Kan du få lavere rente på lånene dine, bør du vurdere å flytte dem. Kan du refinansiere dyre forbrukslån i bank, kan dette være en mulighet til å få redusert utgiftene.

Betal alltid de viktigste regningene først, som husleie og strøm! Hvis du ikke betaler for boligen din kan du miste den, og hvis du ikke betaler for strømmen, kan den bli stengt.


Trekk i lønn eller trygd
Betaler du ikke regningene ved forfall, vil kreditorene i første omgang sende deg purring. Senere vil de sende regning til inkasso. Hvis du fremdeles ikke betaler kan saken sendes til namsmannen og du kan bli trukket i lønn eller trygd ( utlegg ), for at kravet skal bli betalt.

Du kan lese mer om hva som skjer ved betalingsmislighold på forbrukerportalen.no - KLIKK HER

Kreditorene har rett til å få betaling for det du har kjøpt, men du har også rett til å kunne beholde nok av lønnen eller trygden din til å kunne betale husleie og livsopphold.

Forskjellige namsmenn har forskjellige satser for livsopphold. Det betyr at du etter lønnstrekk kan sitte igjen med mindre enn det som følger etter den såkalte sifosatsen. Sifosatsen sier noe om normalt forbruk i ulike husholdninger. Hva sifosatsen er for ditt vedkommende kan du sjekke ved å KLIKKE HER

Pengene vil bli sendt videre til kreditoren som har begjært utlegg og beløpet du skylder til dem vil reduseres.

Hvis du mener du har for lite igjen av din inntekt å leve av, kan du klage på trekket. Namsmannen som har lagt ned trekket, kan da stoppe eller redusere det. Dersom du ønsker å klage, kan dette skjemaet være til hjelp. Trenger du veiledning til skjemaet, ring ditt lokale NAV kontor.


Gjeld

Hvis du har regninger som du ikke klarer å betale og noen eller flere har gått til inkasso, da har du kanskje et problem. Her finner du noen gode råd om hvordan du kan løse problemene.

Få oversikt over hvor du skylder penger og sett opp en gjeldsoversikt. Du kan for eksempel bruke det gjeldskjemaet vi har lagt ut her. Du må åpne posten og ta vare på brevene du får fra dem du skylder penger, og føre kravene inn i skjemaet.

Ta kontakt med kreditorene dine, fortell dem at du ikke kan betale regningene nå. Hvis du vet at du kan betale om en stund, be om å få en betalingsutsettelse. Vær forsiktig med å inngå mange nedbetalingsavtaler. Det kan fort bli vanskelig å holde dem hvis inntekten din er lav.

Mange kreditorer ønsker at du skriver under på et gjeldsbevis eller et gjeldsbrev før de gir deg betalingsutsettelse. Hvis du er enig at du skylder pengene, kan du gjøre dette. Hvis du er uenig i kravet må du ikke skrive under. Et slikt gjeldsbevis eller -brev gir kreditorene tvangsgrunnlag, og de kan da kreve inn kravet via Namsmannen gjennom trekk i lønn eller trygdeytelser.

Les mer om hvordan krav kan drives inn her.

Bruk budsjettet som du har satt opp til å vurdere hvor mye du kan betale gjelden din med. Du kan også ringe gjeldstelefonen: 800GJELD og få råd.


Gode råd om privatøkonomi

Her finner du noen råd om hva du bør gjøre for å ha orden i din private økonomi:

 • Sett opp et budsjett og følg det.
 • Ha to eller flere kontoer i banken din, den ene til daglig bruk og den andre til regninger. I budsjettet ser du hvor mye du må sette av til faste utgifter hver måned, overføre dette beløpet til regningskontoen og legg inn faste trekk på disse regningene.
 • Be om å få strømregninger hver måned.
 • Hvis du har problemer med å betale en regning, ta kontakt med kreditor og be om å få utsettelse eller dele den i to eller tre avdrag.
 • Spar opp noen penger så du har en buffer hvis du skulle uforutsette utgifter.

Hva gjør du hvis regningene har gått til inkasso:

 • Åpne alle brev med en gang, også de i "skummel" konvolutt.
 • Ta kontakt med kreditorene, da viser du at du er vil betale.
 • Prøv å unngå at saken sendes til Namsmannen. Da kan regningen øke med flere tusen på grunn av gebyr.
 • Gi opplysninger om dun inntekt og send lønnslipp eller kopi av trygdeutbetaling hvis de ber om det.
 • Hvis du synes dette er vanskelig, søk hjelp. Alle kommuner skal ha tilbud om økonomisk rådgivning. Kontakt kommunen der du bor eller ditt lokale NAV-kontor.
 • Blir du trukket i lønn eller trygd, ta kontakt med dem som trekker hvis du har for lite igjen å leve av. Arbeidsgiver eller NAV-kontoret som du får penger fra, vet hvem som trekker, men du skal også ha fått brev om dette hjem til deg i posten.
 • Får du ikke varsler hjem til deg, sjekk at du har riktig adresse i Folkeregisteret og at postkassen er godt merket.