Energi

Energibruk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Energi, Emneord

statUlike energikjelder og energibruk, energisparing og energiøkonomisering. Energimerking og fornybar energi er eigne emneord.

Energimerking

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Energi, Emneord

statEnergimerking skal gje forbrukarane kjennskapar til energibruken til eit produkt slik at ein kan velje energieffektive produkt. Er innført for hvitevarer og blir innført for bustader.

Fornybar energi

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Energi, Emneord

statEnergi frå fornybare energikjelder. Energisparing og kraftpris er eigne emneord.