Avfallshandtering

Farlig avfall

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Avfallshandtering, Emneord

kommuneAvfall som inneheld helse- og miljøfarlige stoffar. Skal ikkje leverast og blir saman handsama med anna husholdsavfall eller næringsavfall, men i eigne mottaksordninger.

Kompostering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Avfallshandtering, Emneord

generell infoOmgjering av organisk avfall til jord. Biologisk prosess der planarestar og anna organisk material blir brote ned.

Renovasjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Avfallshandtering, Eigedom , Tekniske tenester, Emneord

kommuneKommunen har ansvar for innsamling av husholdningsavfall. Avfall frå private husholdninger blir regnt som husholdningsavfall. Farleg avfall skal leverast på eigne mottak. Det eksisterer eigne returordninger for avgjorde typar avfall.