Reiselivsnæring

Persontrafikk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Yrkestransport, Reiselivsnæring, Emneord

kommuneAnsvaret for lokal kollektivtransport er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Staten har det overordna ansvaret for den samla transportpolitikken, og skal utvikle og fastsetje rammevilkåra for kollektivtransporten.

Turisme

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Reiselivsnæring, Emneord

generell infoOvernatting- og aktivitetstilbod innanfor reiseliv og turisme.

Turistkontor

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Reiselivsnæring, Emneord

kommuneInformasjonskontor retta mot turistar. Tilbyr oversyn over overnatting, turistattraksjonar, aktivitetar, serveringstader og arrangement.