Articles tagged with: Etableringstilskudd

Bedriftsetablering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statÅ starte ein bedrift/verksemd.

Boligfinansiering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Kjøp og sal, Emneord

statStartlån/tilskott som kan gjevast til prioriterte grupper med behov for rimelege lån for å kunne etablere seg i eigen bustad. Ordninga er spesielt tiltenkt unge førstegangsetablerere. Tiltaket gjeld for lån og stønad frå Husbanken, til dømes søknad om bostedslån, startlån.