Bedriftsetablering

Opprettet 20.09.11 09.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statÅ starte ein bedrift/verksemd.

Lokal beskriving

helikopterbilete2I Åseral kommune er det eit eige fond kor det er mogleg å søkje om tilskot til utgifter i samband med næringsetablering, investeringer, opplæring og marknadsføring i verksemda. Sjå tilskotsreglane under "Skjema og dokumenter". Søknadsfristen er heile året.

Ansvarlig eining