Handel og service

Alkoholsalg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Handel og service, Emneord

kommuneSal av alkoholholdig drikke. Det er krav om skjenkeløyve for å servere alkoholholdig drikke. Skjenketider vert avgjort av kommunen. Med alkoholsalg følgjer det kravet om skjenkebevilling, avgrensa skjenketid, krav om bordservering, krav om ordensvakt, m.v.

Film- og videokonsesjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Handel og service, Emneord

kommuneFramvising og omsetnad av film eller videogram i næring må ikkje skje utan løyve frå kommunestyret eller det organ kommunestyret har gjeve fullmakt. Dette gjeld ikkje omsetnad av film eller videogram for videreomseting.

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Handel og service, Emneord

kommuneDet vert stilt særlege krav til utøving av slik verksemd, mellom anna til hygiene.For tatoverings- og hulltagingserksemd gjeld det at lokalar og utstyr skal godkjennast av kommunen.

Fyrverkeri

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Handel og service, Emneord

kommuneFyrverkeri vert rekna som laveksplosiv. Man må søkja om løyve til å oppbevare og selje fyrverkeri

Import

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Handel og service, Emneord

statInnførsel av varar til Noreg. Må meldast til Tollvesenet. Det er restriksjonar på ei rekkje varar. I tillegg kjem toll og avgifter ved innførsel. Toll, merverdiavgift og motorvognavgifter er eigne emneord.

Merverdiavgift

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Offentlege avgifter, Handel og service, Emneord

statAvgift som skal betalast på omsetnad av varar og tenester i alle ledd.

Offentlige innkjøp

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Handel og service, Emneord

kommuneInnkjøp av varar og tenester der statlege, fylkeskommunale eller kommunale styresmakter og offentlege organ er oppdragsgiver/innkjøper. Det er rekkje eigne reglar for offentlege innkjøp.

Produktsikkerhet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Handel og service, Varar og tenester, Emneord

statAt eit forbrukerprodukt som med utgangspunkt i normale bruksvilkår, ikkje medfører ein uakseptabel risiko for helseskade. Direktoratat for samfunnssikkerhet og beredskap og Staten sin forurensningstilsyn forvaltar produktkontrollloven.

Servering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Handel og service, Emneord

kommuneDet er eit eiget regelverk og fleire krav til verksemder som driv servering. 

Toll

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Offentlege avgifter, Handel og service, Emneord

statSkatt på vareflommen over ei grense. Eit skilje mellom innførselstoll (skatt på importerte varar) og utførselstoll (skatt på eksporterte varar) og transittoll (skatt på gjennomførsel av utanlandske varar).

[12  >>