Fiske, fangst og akvakultur

Akvakultur

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Emneord

statOppdrett av fisk eller skaldyr for sal.

Fiskeriforvaltning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Emneord

statRegulering og kontroll med fiske og fangst i salt- og ferskvatn. 

Jakt og fangst

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Naturforvaltning, Emneord

statAlle formar for høsting av vilt med skytevåpen eller fangstredskap. Motorferdsel i utmark, viltforvaltning, fritidsfiske, fiskeriforvaltning og fiskerinæring er eigne emneord.

Viltforvaltning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Naturforvaltning, Emneord

kommuneArbeid med å verne, auke, høste eller avgrense viltbestandar. I dei fleste tilfella blir arbeidt utøvt av kommunen eller fylkeskommunen gjennom viltnemnder eller ved delegert vedtak. I nokre tilfelle ligg styresmakta hos Direktoratet for naturforvaltning.