Tilskotsordningar

Idrettsmidler

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Tilskotsordningar, Emneord

statOffentlege støtte til idrettsformål. Idrettsmidlene skal bidra til at ein større del av befolkninga får høve til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Kulturmidler

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Tilskotsordningar, Emneord

kommuneOffentleg tilskott til kulturarbeid. Det finst ulike tilskuddsordninger, organisert av kommunen, fylkeskommunen og departementet.

Ta kontakt med din kommune for å få kunnskap om tilgjengelige midler i din kommune.

Nærmiljøtilskudd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Tilskotsordningar

generell infoTilskott til tiltak og ulike anlegg i nærmiljøet, som t.d. fritidsklubb, ungdomskafé, bydelsanlegg, skuleområde og grøne areal.

Ungdomsmidler

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Tilskotsordningar, Emneord

kommuneKommunale middel som skal stimulere lag, foreninger og organisasjonar til å drive ungdomsrettede aktivitetar.