Idrett

Doping

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Idrett, Emneord

statBruk av stoff som kan påverke prestasjonsevna til kroppen i ulike samanhengar.

Fritidsutstyr

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Friluftsliv, Fritid, Idrett, Emneord

generell infoUtstyr brukt i fritidsaktivitetar, t.d. ski, fiskeutstyr og liknande.

Idrettsanlegg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Idrett, Emneord

generell infoAnlegg som er tilrettelagt for idrettsaktivitetar.

Idrettsarrangement

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Idrett, Emneord

generell infoIdrettskonkurransar, turneringar, fotballkampar, m.v.

Idrettslag

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Idrett, Emneord

generell infoForening for organisering av idrett.