Fritid

Eldresenter

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Fritid, Emneord

kommuneEit eldresenter er ein treffestad for personar som mottek pensjon eller trygd. 

Fritidstilbud

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Fritid, Emneord

generell infoTilbod om ulike aktivitetar for unge i fritida.

Fritidsutstyr

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Friluftsliv, Fritid, Idrett, Emneord

generell infoUtstyr brukt i fritidsaktivitetar, t.d. ski, fiskeutstyr og liknande.

Frivillighetssentral

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Fritid, Emneord

generell infoEin frivillighetssentral er ein lokal møteplass, open for alle som har lyst til å delta innan frivillig verksemd. Sentralen blir utvikla av menneska som er tilknyttet sentralen. Frivillighetssentraler finst over heile Noreg.

Kjæledyr og sportsdyr

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Fritid, Emneord

generell infoDyr som menneske held for glede og trivsel, ikkje for å produsere mat eller utnytte arbeidskrafta frå.

Lag og foreninger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Fritid, Emneord

generell infoInstitusjonar/Organisasjonar med formål av ideel, politisk eller anna art.

Lekeplass

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Fritid, Emneord

kommuneEit avgrensa område utandørs som er lagt til rette for at born kan leke.

Musikk- og kulturskole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Fritid, Kultur, Emneord

kommuneMusikk- og kulturfagleg tilbod til barn og ungdom. Tilbodet organiserast av kommunen. 

Tilrettelagt fritid

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Fritid, Emneord

kommuneLeggje til rette for at personar med spesielle behov eller sosiale problem kan ha dei same høva som andre kva gjeld fritid og kulturliv.