Friluftsliv

Badeplass

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Friluftsliv, Emneord

generell infoOffentlege eller private badeanlegg og badestrender.

Bålbrenning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 11.04.13 Tema Friluftsliv, Naturforvaltning, Emneord

kommuneUtandørs brenning eller brenning av avfall i småovner. Kommunen fastset lokale reglar.

Friområde

Opprettet 20.09.11 Sist endret 11.04.13 Tema Friluftsliv, Naturforvaltning, Emneord

kommuneEit område som er regulert til park, turveg, leirplass, leikeanlegg, idrett og sport. 

Fritidsutstyr

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Friluftsliv, Fritid, Idrett, Emneord

generell infoUtstyr brukt i fritidsaktivitetar, t.d. ski, fiskeutstyr og liknande.