Arbeidstillatelse

Opprettet 20.09.11 04.04.13 Tema Innvandring og innreise, Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statAlle utlendingar, med unntak av danske, svenske, finske og islandske statsborgarar, må i utgangspunktet ha arbeidstillatelse for å ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet i Noreg. For EØS-borgarar og deira familiemedlemmer er det gjeve ein utvida og enklere tilgjenge til å ta opphald og arbeid i Noreg som følgje av EØS-avtala.

Utlendingar som bur i Noreg og har bosettingstillatelse, har rett til opphald. Dei har òg generell tilgjenge til å arbeide og drive ervervsvirksomhet i heile landet utan tidsbegrensning. Dei treng difor inkje ny løyve når dei skal etablere og drive ervervsvirksomhet. 

Utlendingar som ikkje bur i Noreg, men som ynskjer å kome til landet for å ta arbeid eller etablere og drive næringsvirksomhet, må som hovedregel søkja norske styresmakter om arbeidstillatelse frå utlandet og kan ikkje reise inn i landet før slikt løyve er gjeve. For meir informasjon; sjå eksterne nettsteder.