Innvandring og innreise

Arbeidstillatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Innvandring og innreise, Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statAlle utlendingar, med unntak av danske, svenske, finske og islandske statsborgarar, må i utgangspunktet ha arbeidstillatelse for å ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet i Noreg. For EØS-borgarar og deira familiemedlemmer er det gjeve ein utvida og enklere tilgjenge til å ta opphald og arbeid i Noreg som følgje av EØS-avtala.

Flyktninger og beskyttelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Innvandring og innreise, Emneord

statPersonar som er forfølgt eller utsett for fare i eige heimland, kan søkja om vern i Noreg. Tidlegare kalla asyl.

Oppholdstillatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Innvandring og innreise, Emneord

statLøyve til å oppholde seig i Noreg. Oppholdstillatelsen kan vere permanent, eller den kan gjelde for ein kortare eller lengre periode. Det er ulike former for oppholdstillatelse.

Pass

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Innvandring og innreise, Utanlandsreiser, Innbyggjarrettar, Emneord

statNorsk pass er einaste gyldige legitimasjonen for norske borgarar. For å reise utanfor Norden må du ha med gyldig norsk pass, òg på reiser til land som er med i Schengen-samarbeidt. Nokre flyselskap krev gyldig pass òg på reiser innanfor Norden. I Schengen-området må passet som hovedregel vere gyldig 3 månader etter hjemkomst.

Statsborgerskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Innvandring og innreise, Innbyggjarrettar, Emneord

statInneber tilhørighet til ein stat, og visse rettar og pliktar overfor denne staten. Man kan bli norsk statsborgar ved fødtsel, adopsjon, etter melding eller etter søknad.

Visum

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Innvandring og innreise, Utanlandsreiser, Emneord

statUtanlandske statsborgarar som ynskjer å reise til Noreg må som hovedregel ha visum. Formålet med besøket avgjer kva for visum den vitjande har behov for.

Nordmenn som skal til utlandet må også sjekke med det aktuelle landets regler for visum.