Språk

Norsk språk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Språk, Emneord

generell infoDei to målformene bokmål og nynorsk.

Samisk språk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Språk, Emneord

statGruppe av uralske språk/dialektar. Blir snakket frå Kolahalvøya og dei nordlege dela av Finland, Sverige og Noreg til Engerdal i Hedmark. Delast i østsamisk, sentralsamisk og sørsamisk. Seks kommunar har samisk som forvaltningsspråk.

Språkkurs og språktest

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Språk, Emneord

generell infoSpråkopplæring og testar som dokumenterer kvalifikasjonar i norsk og andre språk.

Tolketjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Integrering, Språk, Emneord

statEin tolk eller tolk/ledsager fungerer som eit bindeledd mellom høyrande og hørselshemmede, døve eller døvblinde menneske. 

NAV Tolketjeneste har tilbod om tolketenester.