Religion og livssyn

Dåp

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Religion og livssyn, Emneord

generell infoSeremoni for innmelding i eit trussamfunn.

Ekteskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Samliv, Religion og livssyn, Emneord

statEin samlivspakt. Det er fleire vilkår for å inngå eksteskap, blant anna at ein er 18 år gammal og ikkje er i slekt med kvarandre. For å inngå ekteskap i Noreg må du først få ein prøvingsattest frå folkeregistret (skattekontoret). Denne stadfestar at ein fyllar vilkåra for å inngå ekteskap.

Gravferd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Dødsfall, Religion og livssyn, Emneord

statSeremoni i samband med ein persons død.

Konfirmasjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Religion og livssyn, Emneord

generell infoKyrkjeleg eller borgarleg seremoni. Eit ritual som markerer overgangen frå born til voksen.

Statskirke

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Religion og livssyn, Emneord

generell infoDen norske kyrkja er eit evangelsk luthersk kyrkjesamfunn. 

Den norske kyrkje er sidestilt med andre trus- og livssynssamfunn i landet, og Noreg har ingen statskirke. 

Tros- og livssynssamfunn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Religion og livssyn, Emneord

statTilskott til blir trus- og livssynssamfunn skal sikre økonomisk lik handsaming mellom Den norske kyrkja og trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, ved at desse får ei tilsvarande løyving pr medlem.