Politikk og val

Innbyggerinitiativ

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Politikk og val, Emneord

kommuneMed innbyggjarinitiativ blir at meint innbyggjarane i ein kommune eller eit fylke har rett til å setje ei sak på den politiske dagsordenen i kommunen eller fylket (initiativrett). Det er i loven sett visse minimumsvilkår for at det skal oppstå ei plikt for kommunestyret eller fylkestinget til å handsame forslaget.

Politiske partier

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Politikk og val, Emneord

generell infoEit politisk parti består av partimedlemmar. Medlemmane i eit politisk pari har oftast sammenfallende synspunkt i politiske spurnader. Målet med eit politisk parti er oftast å øve innverknad i politiske beslutningsprosesser.

Valg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Politikk og val, Emneord

kommuneAvstemming for å velje personar til verv, stillingar og posisjonar. I Noreg er det val til Stortinget, kommunestyret og fylkestinget kvart fjerde år. Stortingsvalget blir halde for seg sjølv, medan val til kommunestyret og fylkestinget skjer samstundes.