Personopplysningar

D-nummer

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Personopplysningar, Emneord

statD-nummer er eit identifikasjonsnummer som blir tildelt personar som ikkje står innmeldt i folkeregistret, og blir brukt som identifikasjon på lik linje med fødselsnummer.

Flyttemelding

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Flytting, Personopplysningar

statMelding om flytting skal sendast Folkeregistret ved likningskontoret. Det same gjeld for flytting til utlandet. Flyttar du innanfor Noreg må du melde frå til skattekontoret innan åtte dagar etter at du har flytta.

Fødselsattest

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Personopplysningar, Emneord

statAttest som viser når og kor ein er født og namnet på foreldra. Blir skrevet ut av folkeregistret.

Fødselsnummer

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Personopplysningar, Emneord

statIdentifikasjonsnummer med 11 siffer. Dei 6 første viser fødselsdato, og dei 5 siste utgjer personnummeret. Ordningen administreres av Skatteetaten.

MinID

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Personopplysningar, Emneord

statElektronisk innlogging til offentlege tenester.

Personnavn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Samliv, Personopplysningar, Emneord

statMelding om å ta, endre eller sløyfe namn skal sendast til folkeregistret ved likningskontoret. Alle skal ha førenamn og éit enkelt eller dobbelt etternamn. I tillegg kan ein ha mellomnavn. Førstegangs navnevalg må skje innan barnet fyllar seks månader.

Personvern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Personopplysningar, Emneord

kommunePersonopplysningsloven inneheld retten til å få opplysninar om seg sjølv. Det er ikkje høve til å bruke informasjon om den einskilde utan at det blir gjeve samtykke til at opplysningane kan nyttast. Verksemder skal sikre opplysningane.

Politiattest

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Personopplysningar, Emneord

statEin politiattest inneheld opplysningar om ein person sine oppføringar i politiregisteret. I ei rekkje yrker er politiattest påkrevet for å bli tilsett . Attesten blir bare skrive ut til konkrete formål, ikkje på generelt grunnlag.

Det kreves politiattest for å få ansettelse blant annet innenfor skoleverket og helse- og omsorgstjenester.