Media og kommunikasjon

Internett

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Media og kommunikasjon, Emneord

generell infoInternett er eit verdsomspennande datanettverk og dannar basisen for ei rekkje kommunikasjonstenester. Dei viktigaste er World Wide Web, e-post, chat, filoverføring, IP-telefoni og videosamtale.

Kringkasting

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Media og kommunikasjon, Emneord

statMed kringkasting meiner ei utsending av tale, musikk, bilete og liknande med radiobølgjer eller over tråd. Kringkastingsavgift er eige emneord.

Post

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Media og kommunikasjon, Emneord

statAlle i Noreg skal sikrast grunnleggjande posttenester av høg kvalitet. Posten Noreg AS er tildelt einerett til å utføre visse posttenester.