Flagg og ordener

Flagg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Flagg og ordener, Emneord

statSymbol for nasjon eller geografisk region. Det er reglar for bruk av flagg, og det finst offisielle flaggdagar.

Fortjenestemedaljer og ordener

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Flagg og ordener, Emneord

statSøknader om tildeling av Den Kongelege Norske St. Olavs orden og Kongen sin fortenestmedalje. Søknaden skal stilast til H.M Kongen og sendast via Fylkesmannen.