Dødsfall

Arv og gaver

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Skatt og likning, Dødsfall, Emneord

fylkeArv- eller gåvemelding skal sendast til kemnerkontoret i det fylka der arvelateren (han ein arvar frå) eller giveren bur.

Dødsattest

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Dødsfall, Emneord

statEin dødsattest vert skrive ut av lege eller sjukehus. Kopiar av dødsattesten vil ein seinare kunne få hos tingretten eller lensmannen. Dødsattesten er bl.a naudsynt når ein skal ha utbetalt livsforsikringer.

Dødsmelding

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Dødsfall, Emneord

statVed alle dødsfall skal det skrivast ut ein medisinsk dødsmelding. Det er ein legeerklæring om dødsfall. 

Gravferd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Dødsfall, Religion og livssyn, Emneord

statSeremoni i samband med ein persons død.

Gravsted

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Dødsfall, Emneord

statGravlegging eller urnenedsetting skal skje på offentlig kirkegård eller på gravplass etablert av et registrert trossamfunn. 

Skifte

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Dødsfall, Emneord

generell infoFordeling av formue og eigedom mellom arvingar etter eit dødsfall eller mellom ektefellar ved skilsmisse. Privat eller offentleg skifte.