Svangerskap og fødsel

Abort

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Svangerskap og fødsel, Emneord

statNår eit svangerskap avsluttast så tidleg at fostret ikkje er levedyktig kallast det ein abort. Det skilst mellom spontane og provoserte abortar. Ved spontane abortar inntrer svangerskapsavbruddet av seg sjølv. Ved provoserte abortar blir avbrote svangerskapet ved kunstige middel.

Prevensjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Svangerskap og fødsel, Emneord

kommuneMiddel eller metode for å hindre uønska graviditet. Helsestasjonen i kommunen gjev deg naudsynt informasjon og rettleiing.

Svangerskapsomsorg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Svangerskap og fødsel, Emneord

kommuneSvangerskapskontroll på helsestasjonen er eit tilbod til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Kommunen skal tilby helseundersøkelser, rettleiing, opplysningsarbeid og samlivs- og foreldreveiledning.

Ufrivillig barnløshet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Svangerskap og fødsel, Emneord

statInfertilitet hos ein eller begge partane i eit parforhold, eller kombinasjon av dårlege vilkår for å få born hos begge to. Utredningen for å finne årsaka byrjar vanlegvis hos fastlegen. Etter innledende samtalar med kartlegging av problemet og ei grunnleggjande undersøking blir para oftast henvist til ei vidare vurdering ved ein klinikk for barnløshet.