Helse

helse

Under temaet HELSE finn du beskriving av oppgåver som kommunen utfører og tenester vi tilbyr til våre innbyggjarar.

Spurnader du vil finne svar på er til dømes:

       • Kven kan søkja om å motta ei teneste?
       • Korleis og kva må du søkja om løyve til??
       • Korleis kan du klage på ei avgjerd?
 Me voner sidene kan gjere det enklare for deg å finna fram i dei offentlege tilboda.